Seinäjoen Peliveljet ry vuosikokous 26.9.2020

Yhdistyksen virallinen kokous pidettiin lauantaina 26.9.2019 klo 10.00 Seinäjoen Urheilutalon kokoushuoneessa.

Kokouksessa käsiteltiin mm.:

 

Seinäjoen Peliveljet ry
Hallitus

 

– –

Sääntömuutosehdotus (muutokset alleviivattuna):

 

8 § Liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksut

Seuran kokous päättää seuran varsinaisilta jäseniltä kannettavan liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä ainaisjäseneksi, jos

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen elo-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta

välityksellä jäsenille

 

10 § Varsinaiset kokoukset

Syyskokouksessa käsitellään

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto

5 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

10 Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

11 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

 

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Vahvistetaan liittymismaksun sekä jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus
5 Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio

6 Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

7 Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä muut hallituksen jäsenet

erovuorossa olevien tilalle. Hallituksen varsinaisen jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen toimintakausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on lähinnä kolmannes varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kesken toimintakauden eropyynnön jättäneen jäsenen tilalle valittu uusi jäsen jatkaa eronneen jäsenen toimintakautta.

Hallitukseen valitaan yksi jäsen kerrallaan, ensin varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Seuran kokouksessa äänioikeutettuja ovat 13 §:n mukaiset henkilöt. Nimetyillä joukkueiden ja kerhojen joukkueenjohtajilla ja rahastonhoitajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Vuosikokoukseen osallistuvien äänioikeus tarkistetaan ennen kokouksen alkua.

8 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

 

SEINÄJOEN PELIVELJET

SPV:N TOIMISTO

toimistopeliveljet.fi
050 432 2508 (ma-pe klo 11-13)
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki

Seinäjoen Peliveljet ry (SPV) on vuonna 1994 perustettu salibandyn erikoisseura. Seura edistää salibandykulttuuria toiminta-alueellaan tarjoamalla huipputason kilpaurheilu- sekä harrastetason toimintaa yhä uusille ryhmille.